Mga Artikulo at Balita

Masyadong Karamihan na mga Bills sa Pagtatapos ng Buwan? Ito ang Bakit Ikaw ay Overspending At Kung Paano Mo Ito Itigil

Masyadong Karamihan na mga Bills sa Pagtatapos ng Buwan? Ito ang Bakit Ikaw ay Overspending At Kung Paano Mo Ito Itigil

Oo naman, hayaan nating aminin ito. Namin ang lahat ng mga sandali kapag tinitingnan namin ang aming mga account sa bangko at wallets at magtaka kung saan ang lahat ng pera ang napunta at kung paano namin upang pamahalaan para sa natitirang bahagi ng buwan. Totoo ito sa mga nakakalungkot na araw nang kami ay nasa aming twenties at nagkaroon ng aming unang ‘totoong’ mga trabaho. At para sa ilan ay maaaring totoo pa rin ito.